Hindi Puzzle:Batao Kon Hai Wo?

Hindi Puzzle:Batao Kon Hai Wo?   हिंदी पहेली : बताओ कौन है वो? Bikhari nahi par paise mangata hai Ladaki nahi par purse tangta hai Pujari nahi par ghanti marata hai Batao kon hai wo? हिंदी पहेली भिखारी नहीं पर… Continue Reading