Select Any One Love Whatsapp Message Game

Hello friends,

Here is Select Any One Love Whatsapp Message Game ,New Select Any One Love Whatsapp Message Game ,latest Select Any One Love Whatsapp Message Game .

share with your friends on whatsapp,facebook

Select any one Love
Dekhte hai apko pyaar karne wala
Apke liye kia soch rakhta hai.
Love : D
Love : U
Love : N
Love : I
Love : Y
Love : A

Share with your friends and see for fun what their love life message they get.

Answer :

Love D : Apka pyaar apko bahot chahta hai
Love U : Jisse Pyaar Karte ho wo Apke liye kuch bhi kar sakta hai
Love N : Apka pyaar apko dhoka de raha hai
Love I : Apka pyaar apko apnana chahta hai duniya ke samne
Love Y : Aap jisse pyaar karte hai uske dil me sirf aap hai
Love A : Apka pyar apse roz jooth botha hai

pzlguru@dmin